Aanmelding of vraag


Als je alles goed hebt gelezen, en je voelt je aangetrokken tot wat wij te bieden hebben, meld je dan aan, of stel je vragen. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar:

[email protected]


Vermeld je naam, geboortedatum, telefoonnummer, woonplaats en eventueel land en voeg er een recente foto van jezelf bij.


Stel jezelf voor bij aanmelding, vertel wie je bent, en wat je aantrekt en motiveert om deel te willen nemen aan de Minoïsche Broederschap. En heel belangrijk: wees eerlijk!


Alleen mails met alle gevraagde informatie worden in behandeling genomen!


Of meld je aan op de Facebookgroep Minoan Brotherhood Kommos Line European Seekers


Enrolling or question


If you have read everything, and you feel attracted to what we have to offer, please enroll or ask your questions using the following email adress:

[email protected]


Mention your name, date of birth, phone number, where you live and country and add a recent picture of yourself.


Introduce yourself when you enroll, tell us who you are, and what attracts and motivates you to be a part of the Minoan Brotherhood. And very important: be honest!


Only emails with all requested information will be processed.


Or take a look at the Facebook group Minoan Brotherhood Kommos Line European Seekers