Voor wie is deze traditie?


Algemeen gezegd is Mannencirkel Eromenos voor alle mannen die van mannen houden. Voor allen die zich comfortabel voelen met homo-erotiek en intimiteit tussen mannen, zowel in kameraadschappelijke, broederlijke als in seksuele zin, en dit in een spirituele context willen ervaren.

Het profiel van de man die bij ons past kan er als volgt uitzien (maar is hiertoe niet beperkt):


*

Je bent openminded, leerbaar en bereid je persoonlijke horizon te verbreden.

*

Je wilt je eigen man-zijn eren en op een dieper niveau ervaren in al zijn facetten.

*

Je bent gefascineerd door de verbinding tussen mannen in al zijn vormen.

*

Je wilt je liefde en genegenheid voor mannen een devotionele inhoud geven.

*

Je wilt je verbinden met de transformerende mannelijke energie.

*

Je wilt het spirituele, emotionele en lichamelijke in jezelf verenigen tot één ervaring.

*

Je wilt genieten van verbinding, intimiteit en seksualiteit in een spiritueel kader.

*

Je wilt een broederschap aangaan met gelijkgestemde mannen.

*

Je staat open voor rituelen en magisch-spirituele technieken die diepgang aan jouw ervaringen geven.

*

Je draagt bij aan een positieve, ondersteunende en voedende sfeer.


Structuur van de groep


We zijn onderdeel van een Inwijdingstraditie en dat betekent dat toetreding alleen door inwijding mogelijk is. We zijn ook een Mysterietraditie, en dat betekent dat de kern en daadwerkelijke inhoud geheim blijft totdat je bent ingewijd, en dat de ware Mysteriën pas door de ervaring in de traditie

geopenbaard kunnen worden.


Ingewijd worden betekent dat je toegang krijgt tot de rituelen en daarmee de kennis en kunde die leiden tot een voortdurende verdieping van je persoonlijke ervaring binnen de traditie. Op die manier zal het daadwerkelijke Mysterie aan je onthuld worden.


De groep wordt geleid door een Minos, zogezegd de (op)leider van de groep.

De rituelen, solo of gezamenlijk, zijn skyclad, 'gekleed in lucht', of anders gezegd, 'ritueel naakt'. Alle rituelen hebben een persoonlijk, devotioneel, intiem, en vaak ook erotisch geladen karakter.


Inwijding


Inwijding in algemene zin is een ervaring waarbij het oude wordt achtergelaten, als het ware een symbolisch sterven, om een nieuwe gedaante aan te nemen, een wedergeboorte in een nieuwe hoedanigheid. Inwijding in de Minoïsche Broederschap maakt je tot een Priester, een Dienaar en Geliefde binnen onze traditie. Het is ook tegelijkertijd het toetreden tot de groep.


Om te kunnen beslissen of je ingewijd wilt worden, verzorgen we een vooropleiding die ongeveer een jaar duurt. Tijdens die periode kun je kennismaken met het gedachtegoed van de traditie, de onderlinge sfeer, en de Minos. Je bent nooit ergens toe verplicht, en inwijding moet altijd jouw eigen keuze zijn.


Aan het einde van de vooropleiding is er een Weegmoment waarop je zelf aan moet geven of je daadwerkelijk ingewijd wilt worden. Op dat moment zal ook de Minos kenbaar maken of hij de inwijding aan jou wilt verlenen.


Theologie


In de rituelen erkennen we spiritueel gezien het concept en de aanwezigheid van de Almoeder als het alles omvattende Universum waar we in leven. Daarnaast erkennen we het mannelijke dat daarin verblijft, afhankelijk van het seizoen in de gedaanten van de Wedergeboren Zon, de Schone Jongeling, het Viriele Beest – en Beest moet hier gelezen worden in de zin van oerkracht van de Natuur –, en als Vonk van Levenskracht. In al deze hoedanigheden kunnen wij in onze rituelen contact met dat mannelijke ervaren en deze krachten eren en vieren, alsook aanwenden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.


Het is niet zo dat we een externe Godheid vereren, het is veeleer dat we het Goddelijke in onszelf erkennen, en uiterlijke manifestaties van Godheden zien als spiegelingen van al die aspecten die ook in ons aanwezig zijn.