Wie zijn we? Wat doen we?


De Minoïsche Broederschap is een traditie voor volwassen mannen vanaf 21 jaar. We kennen geen dogma's, geen opgedrongen leerstellingen, geen veroordeling, geen zonde en geen bestraffing. Wij eren de mannenliefde in al zijn verschijningen; het is een fenomeen die in de Griekse cultuur de 'meest nobele van alle liefdes' werd genoemd en deel uitmaakte van het dagelijkse maatschappelijke leven.


Te midden van de huidige moderne maatschappij vieren wij in de Minoïsche Broederschap ons bestaan, alle passies die daar deel van uitmaken, en de overvloed die de Natuur ons schenkt. Onze doelen zijn:


*

Het eren en vieren van het mannelijke in al zijn vormen, en dan specifiek de liefde en intimiteit die er tussen mannen kan bestaan; als Vrienden (Filous), als Broeders (Adelfoi) en als Geliefden (Erastes).

*

Het toepassen van magisch spirituele technieken met respect voor jouw ingeboren mannelijke kracht.

*

Contact leggen met de oerpatronen van de mannelijke energieën zoals ze in de Natuur, en daarmee ook in onszelf werkzaam zijn.

*

De Natuur ervaren als onze voedende Moeder die ons in alles voorziet wat we nodig hebben. Zij is de Aarde die ons draagt, en het bed waar wij onze liefde beleven.

*

Het persoonlijke leven van de man die van mannen houdt verdieping bieden, verrijken, en vervulling geven.

 

Als mannen deel uitmakend van de Minoïsche Broederschap willen we ons erfgoed van de mannenliefde opeisen, met al zijn positieve kenmerken die in oude tijden in hoog aanzien stonden. En zo hoort dat vandaag de dag ook weer te zijn, al is het maar in ons persoonlijke leven. Natuurlijk zal dit ook verder doorwerken naar maatschappelijke acceptatie en erkenning van onze liefde.


In Mannencirkel Eromenos staat jouw persoonlijke ervaring als man op drie niveaus centraal; het spirituele, het emotionele en het lichamelijke. Alle drie niveaus worden in elkaar gevlochten tot een beleving die binnen de traditie gestalte krijgt.Om de bovengenoemde doelen vorm te geven en deze ervaringen op te wekken wordt je na inwijding opgenomen in de cyclus van rituelen door het jaar heen, waarin we meegaan met de seizoenscyclus van de Natuur. Daarin ontmoeten we de MAN in al zijn gedaanten.


Religie, spiritualiteit, magie, lust en seksualiteit worden samengebracht tot een kern van ervaringen die je leven verrijken. In de Minoïsche Broederschap zijn we allen ingewijden, en zijn wij de Geliefden van de mannelijke manifestatie van de Natuur. We ervaren dit in onszelf, in de gezichten van onze Broeders, alsook in het Goddelijke, en op magische wijze vallen deze drie samen tot één beleving. Dat is wat 'Eromenos' betekent, de Geliefde durven zijn van alles wat het mannelijke ons kan geven. Dat proces zal ons inwijden in zijn Mysteriën.


Waar komen we vandaan?


Mannencirkel Eromenos is de eerste en vooralsnog de enige groep van de Minoïsche Broederschap in Nederland. Als eerste Europese aftakking van de Amerikaanse Kommos Inwijdingslijn, is Minos Alexias, de (op)leider van Mannencirkel Eromenos, direct ingewijd door Minos Leonidas, de 'vader' van onze filiatie. Deze inwijdingslijn gaat in een directe lijn terug tot de oprichter van de Broederschap; Eddie Buczynski.


De groep die ten grondslag ligt aan de Kommos Lijn en geleid wordt door Minos Leonidas heet Temenos Triton, en heeft zijn thuisbasis in Arlington, Virginia, Verenigde Staten.


We kennen nog een aftakking in São Paulo, Brazilië, de groep Temenos Tauropos, geleid door

Minos Hecaterus.