Aanmelden


Als je na grondige lezing van de site interesse hebt, dan kun je je via het formulier onder Contact aanmelden of je vragen stellen. Het wordt hierbij zeer op prijs gesteld als je jezelf uitvoerig voorstelt, en aangeeft wat je motiveert om je op te geven. De Minos zal dan contact met je opnemen.


Overwegingen alvorens je aan te melden:


*

 Als je contact opneemt om je aan te melden voor de opleiding, gaan we ervan uit dat je het onderstaande goed gelezen hebt. Heb je vragen hierover, stel ze dan bij aanmelding.

*

Wij zijn een traditionele Mannencirkel, oorspronkelijk Grove genoemd, met een inwijdingslijn die teruggaat tot aan Eddie Buczynski (1947–1989) die de Minoan Brotherhood stichtte in 1977.

*

De vooropleiding die wij bieden leidt, bij voldoende inzet en goed resultaat, tot inwijding in de Minoïsche Broederschap. Een inwijding kan nooit gegarandeerd worden.

*

Wij bieden jou onze tijd, inzet, gastvrijheid, vertrouwen, kennis, ervaring en onze eerlijke feedback. Wij verwachten dat jij vanuit dezelfde mentaliteit het pad binnen onze traditie bewandelt, je vragen stelt, en je eigen ethiek, visie en ervaring ontwikkelt op basis van wat je aangeboden wordt.

*

Wij verwachten dat je je houdt aan de gegeven structuur, etiquette en richtlijnen, wetende dat deze allen ten dienste staan van elke man die deel uitmaakt van onze groep.

*

We maken geen onderscheid in huidskleur, religieuze achtergrond of andere persoonlijke kenmerken en uiterlijkheden. Graag zijn wij wel op de hoogte van je (geestelijke) gezondheidstoestand als dit van toepassing is.

*

Natuurlijk is er wel sprake van een selectie. Niet elke man is op zijn plaats in onze groep. En of je bij ons past en je op je plek voelt bij ons, is afhankelijk van vele factoren. Het is in alle gevallen belangrijk dat er een wederzijdse 'klik' is. Dit is iets heel subjectiefs, maar van groot belang. Als wij van onze kant 'nee' zeggen op deelname aan de groep is dit geen afwijzing van jou als persoon, maar simpelweg de constatering dat de energieën niet voldoende op elkaar aansluiten.

*

Wees je ervan bewust dat onze opleiding en rituelen een intiem en seksueel geladen karakter hebben. Natuurlijk worden hierbij nooit persoonlijke grenzen overschreden. We willen daarbij rekening houden met ieders grenzen in zoverre dat de traditie ons dat toestaat.

*

Hierbij is het ook belangrijk te benadrukken dat we hygiëne en alle maatregelen om een goede gezondheid te waarborgen voorstaan.

*

Voor alle duidelijkheid; we zijn geen seksclub en ook geen datinggroep. Alles wat er intiem, erotisch en seksueel kan zijn aan de bijeenkomsten gaat hand in hand met de spirituele beleving die we voorstaan. Wees je dus bewust van je persoonlijke motivatie om deel te willen nemen mocht je je aanmelden. Voor seks of dating zijn genoeg andere plaatsen.

*

We komen samen in een sfeer van wederzijds respect. Er wordt naar elkaar geluisterd en we accepteren elkaar zoals we zijn. We willen een positieve geborgen sfeer waarin we elkaar ondersteunen en voeden.

*

Wij tolereren geen aanstootgevend, provocerend of discriminerend gedrag.

*

Alles wat tijdens de training en bijeenkomsten gebeurt en wordt gedeeld en besproken blijft privé. Ook nadat je ons hebt verlaten. Je praat hierover nooit met derden. Je vertelt nooit aan derden wie er in de groep zitten of hebben gezeten. Dit is schending van andermans privacy.

*

Mannencirkel Eromenos behoudt te allen tijde het recht om de opleiding van een leerling te beëindigen als het niveau van de leerling niet toereikend is, of als iemand niet (voldoende) aansluiting in de groep kan vinden, of om soortgelijke redenen.

*

Je bent vrij om weer je eigen weg te gaan mocht je tot de ontdekking komen dat de groep of de traditie niet bij je past. Zodra je bij ons stopt uit eigen beweging, of stoppen moet, ongeacht welke reden, vervallen vanaf dat moment al je rechten op informatie en deelname aan Mannencirkel Eromenos.

*

Alle overgebrachte kennis die binnen Mannencirkel Eromenos verstrekt wordt mag niet zonder toestemming verspreid worden aan derden of voor andere doeleinden worden aangewend dan je eigen persoonlijke ontwikkeling en voortgang op dit pad. Dit geldt voor al de geleerde handelingen, oefeningen, meditaties, ritueel en teksten. Dit blijft altijd van kracht, ook na het eventuele verlaten van de groep.

*

Alle persoonlijke gegevens en gemaakte opdrachten die ingeleverd zijn worden vertrouwelijk behandeld. Na het eventuele verlaten van Mannencirkel Eromenos wordt alles vernietigd.

*


In volmaakte Liefde, en volmaakt Vertrouwen!


Hopelijk praten we snel verder!


Love is One, One is All!


Minos Alexias